Lege-oharra

SOZIETATEAREN IZENA ETA HELBIDEA
Energia Elektrikoko Enpresen Elkarteak (aurrerantzean, "aelēc") www.poruninviernomejor.es helbidean eskuragarri jarri du bere ataria. Atari horrek bisitariei eta erabiltzaileei aukera ematen die aelēcen jardueren eta kideen berri izateko.
aelēcek Madrilen du sozietate egoitza, helbide honetan: Paseo de la Castellana, 141, planta 12.
IDENTIFIKAZIO FISKALEKO KODEA
G – 82.378.316
ERABILTZAILEA
Web orri hau erabiltzeak orriaren erabiltzailearen izaera ematen dizu, eta adierazten du osorik eta erreserbarik gabe onartzen dituzula webgunera sartzen zaren unetik aurrera aelēcek argitaratutako baldintza orokor guzti-guztiak. Hala ere, aintzat hartuko da aplikagarriak diren baldintza bereziak onartzea, hala egokituz gero.
ERABILERA BALDINTZAK
aelēcek ondorengo baldintza hauetan eskaintzen du www.poruninviernomejor.es webgunerako sarbidea:

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA
Web orrien gaineko jabetza intelektualaren eskubideak, haien diseinu grafikoa eta kodeak aelēcen titulartasunekoak dira, non eta horietan ez den beste titulartasun bat adierazten.
aelēcek baimendu gabe obra horiek erreproduzitzea, banatzea, merkaturatzea edo eraldatzea, betiere, jabetza intelektualaren eskubideen urraketa dira. Era berean, web orritik eskura daitekeen informazioa ere babestuta dago jabetza industrialeko, intelektualeko edo bestelako eskubideen bidez. aelēc ez da erantzule izango, inola ere, Erabiltzaileak eskubide horien urraketen gainean.
DATU PERTSONALAK BABESTEA
aelēcek webgunearen erabiltzaile bakoitzak emandako datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzen ditu, eta datuak gaizki aldatzea, galtzea, gaizki erabiltzea, tratatzea eta baimenik gabe eskuratzea saihesteko behar diren bitartekoak eta neurriak —teknikoak eta antolakuntzakoak— ezartzen ditu, honako hauetan xedatutakoa betez: 2016/679 (EB) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datu Pertsonalak Babesteko Erregelamendu Orokorra), eta 3/2018 Lege Organikoa, 2018ko abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.
Zure datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio gehiago lor dezakezu Pribatutasun Politikan.
BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNAK BAZTERTZEA
aelēcen web orrian sartzea eta web orri hau erabiltzea Erabiltzailearen erantzukizun bakar eta esklusiboaren pean egingo da. aelēc inoiz ere ez da izango inolako kalte zehatzen, zeharkakoen edo kontsekuenteen erantzule, edo erabilerarik ezaren, datuen galeraren edo onuren ondoriozko kalteen erantzule, dela kontratu ekintza baten ondorioz, dela zabarkeriaren ondorioz, dela web orri honetan eskuragarri dagoen dokumentu, zerbitzu edo informazioaren erabileraren edo interpretazioaren karietara sortutako beste ekintza konplexu baten ondorioz.
aelēcek ez du bermatzen, eta ez du erantzukizunik hartzen, honako inguruabar hauen ondoriozko kalte-galerengatik:
www.poruninviernomejor.es webgunearen funtzionamenduaren jarraitutasunik eza, bai eta funtzionamendu okerra ere.
Erabiltzailearen ordenagailuan birusak edo programak egotea, edo hirugarrenek www.poruninviernomejor.es webgunearen bidez emandako zerbitzuetan birusak egotea.
JURISDIKZIOA ETA LEGERIA APLIKAGARRIA
Erabilera baldintza hauek Espainiako legerian xedatutakoari jarraituz arautuko dira.
Erabilera baldintza hauen interpretazioa edo aplikazioa dela eta desadostasunik edo eztabaidarik sortuz gero, Madrilgo (Espainia) epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende jarriko dira aelēc eta Erabiltzailea. Berariaz uko egingo diote dagokien beste edozein foruri.
SEGURTASUNA
Webguneak industrian oro har onartzen den informazioaren segurtasun teknikak erabiltzen ditu, hala nola firewallak, sarbide kontroleko prozedurak eta mekanismo kriptografikoak. Hori guztia, datuak baimenik gabe eskuratzea saihestearren. Helburu horiek lortzeko, erabiltzaileak/bezeroak onartzen du zerbitzu-emaileak datuak jasotzea, sarbide kontrolen autentifikazioa egiteko.